Prehľad vypísaných tém - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
Stav témy: schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Róbert Drlička, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Róbert Drlička, PhD.
Abstrakt: Implementácia softvéru MasterCam na sústruhy: a.Problematika postprocesorov b.Obrábacie moduly c.Čítanie ISO kódu a pod. alt.: Porovnanie CAM softérov pre programovanie sústružníckych obrábacích centier s rôznymi riadiacimi systémami

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia