Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Róbert Drlička, PhD.
Summary: Prehľad faktorov ovplyvňujúcich trvanlivosť/životnosť nástroja. Vplyv rezných podmienok a parametrov na trvanlivosť/životnosť. Metódy sledovania a hodnotenie opotrebenia nástroja, resp. trvanlivosti/životnosti.

There are no limitations of the topic