Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Prehľad faktorov ovplyvňujúcich trvanlivosť/životnosť nástroja. Vplyv rezných podmienok a parametrov na trvanlivosť/životnosť. Metódy sledovania a hodnotenie opotrebenia nástroja, resp. trvanlivosti/životnosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení