Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Róbert Drlička, PhD.
Abstrakt: Prehľad faktorov ovplyvňujúcich trvanlivosť/životnosť nástroja. Vplyv rezných podmienok a parametrov na trvanlivosť/životnosť. Metódy sledovania a hodnotenie opotrebenia nástroja, resp. trvanlivosti/životnosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia