Prehľad vypísaných tém - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Róbert Drlička, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Róbert Drlička, PhD.
Abstrakt: Prehľad faktorov ovplyvňujúcich trvanlivosť/životnosť nástroja. Vplyv rezných podmienok a parametrov na trvanlivosť/životnosť. Metódy sledovania a hodnotenie opotrebenia nástroja, resp. trvanlivosti/životnosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia