Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie zložiek krajinnej štruktúry vybranej časti krajiny na základe viacerých časových období
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Abstrakt: Ochrana životného prostredia a udržanie ekologickej stability krajiny je v súčasnosti jednou z najfrekventovanejších tém, keďže životné prostredie, ktoré tvorí neodmysliteľnú súčasť života všetkých organizmov na Zemi, je neustále vystavované rôznym negatívnym vplyvom. Diplomová práce sa zameria na analýzu zmien krajinnej štruktúry vo vybraných časových obdobiach. Identifikujú sa oblasti, ktoré sú v súčasnosti negatívne ovplyvňované a degradované rôznymi činnosťami, najmä antropogénnymi zásahmi do krajiny. Na základe podkladov bude vypočítaná ekologická stabilita územia a určí sa potreba návrhu nových ekologických prvkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.