Summary of topics offered - Centre of Information Technologies (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nástroje online marketingu vo vybranom podniku
State of topic: approved (RNDr. Darina Tóthová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Centre of Information Technologies - FEM
Max. no. of students: --
Proposed by: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Summary: Úspešnosť v digitálnom priestore znamená vedieť skombinovať potrebné marketingové aktivity. Pojmy webová analytika, optimalizácia stránky SEO, responzívny dizajn, PPC reklamne kampane a ďalšie sú dôležité nástroje online marketingu. Cieľom bakalárskej práce bude navrhnúť riešenie na zvýšenie návštevnosti webových stránok vybraného podniku. K tomu bude potrebné zrealizovať nasledovné: - Urobiť analýzu potrieb a cieľov podniku v oblasti marketingu - Vytvorenie zoznamu odporúčaných kľúčových slov - Urobiť analýzu v súčasnosti používaných marketingových nástrojov - Navrhnúť riešenie na zvýšenie návštevnosti webových stránok

There are no limitations of the topic