Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajov
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Abstrakt:
Cieľom tejto záverečnej práce je zostavenie programového (softvérového) vybavenia na zhodnocovanie vybraných agrometeorologických prvkov ako sú napr. (priemerné, minimálne a maximálne teploty; výskyt mrazových, ľadových, letných a tropických dní, letných a tropických nocí; nástup a ukončenia vegetačného obdobia vybraných plodín a iné)


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo
I-ZHI záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.