Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajov
Stav témy: schválené (Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ján Čimo, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Čimo, PhD.
Abstrakt: Cieľom tejto záverečnej práce je zostavenie programového (softvérového) vybavenia na zhodnocovanie vybraných agrometeorologických prvkov ako sú napr. (priemerné, minimálne a maximálne teploty; výskyt mrazových, ľadových, letných a tropických dní, letných a tropických nocí; nástup a ukončenia vegetačného obdobia vybraných plodín a iné)


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-KII krajinné inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --
I-ZHI záhradníctvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.