Prehľad vypísaných tém - Katedra zeleninárstva (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Úprava koreninových a aromatických rastlín ako potenciálnych aditív pri fortifikácii ovocno - zeleninových štiav
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Abstrakt: Bakalár v práci experimentálneho charakteru spraví detailný literárny prehľad o súčasných využívaných príp. potenciálnych spôsoboch fortifikácie, vybrané spôsoby otestuje prakticky a zorganizuje degustačný test – senzorickú analýzu – výsledného produktu – fortifikovanej šťavy - z hľadiska chuťového a vzhľadového.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia