Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Vplyv pozberového spracovania na vybrané kvalitatívne parametre osiva bazalky Tulsi a černušky siatej
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Abstrakt:
Bakalár v práci detailne zhodnotí pomocou dostupnej literatúry možnosti dietologického využitia osiva testovaných druhov, ako aj vhodné spôsoby úpravy osiva vzhľadom k jeho nutričným parametrom. Zároveň dopestuje osivo vybraných druhov korenín (využiteľných v pekárstve ako aditívum pri pečení chlebov, či sušienok), následne po zvolených úpravách vyhodnotí vplyv týchto úprav na jeho nutričné vlastnosti podľa zvolenej metodiky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia