Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zmeny v obsahu vybraných antioxidantov, cukrov a kyselín v rebarbore vlnitej v závislosti na tepelných úpravách pri výrobe zeleninových štiav
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca experimentálneho charakteru bude zameraná na technológiu pestovania vybraných odrôd druhu Rheum rabbarbarum ako významného zdroja antioxidantov a následne budú stanovené vybrané kvalitatívne parametre (chlorofyl, karotenoidy, vybrané cukry a kyseliny) v tepelne upravenom rastlinnom materiáli podľa zvolenej metodiky v kontexte výroby zeleninových štiav.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia