Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulata
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcel Golian, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcel Golian, PhD.
Abstrakt: Stropharia rugoso-annulata bola v minulosti bežne pestovaná huba. Technológia jej riadenej kultivácie je v literatúre považovaná na jednu z najjednoduchších. V súčasnosti sa však s touto jedlou hubou bežný konzument nemá možnosť takmer vôbec stretnúť. Práca prináša podrobnú charakteristiku vybraného druhu a sumarizuje rôzne technológie jej umelej kultivácie. V rámci práce budú založené základne pokusy zamerané na dopestovanie plodníc.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia