Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Hericium sp. – huba s vysokým potenciálom
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Hericium je v Ázii bežne pestovaná huba. Technológia jej umelej kultivácie vyžaduje špeciálne riadené podmienky. Riešená huba je veľmi významná tak z pohľadu gastronomického využitia ako i z pohľadu jej blahodarných účinkov na ľudský organizmus. Práca prináša komplexnú charakteristiku tejto na Slovensku málo známej jedlej a liečivej huby.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia