Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hericium sp. – huba s vysokým potenciálom
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcel Golian, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcel Golian, PhD.
Abstrakt: Hericium je v Ázii bežne pestovaná huba. Technológia jej umelej kultivácie vyžaduje špeciálne riadené podmienky. Riešená huba je veľmi významná tak z pohľadu gastronomického využitia ako i z pohľadu jej blahodarných účinkov na ľudský organizmus. Práca prináša komplexnú charakteristiku tejto na Slovensku málo známej jedlej a liečivej huby.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia