Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv vybraného prípravku na elimináciu stresových faktorov pri kontajnerovom pestovaní zeleniny
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcel Golian, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcel Golian, PhD.
Abstrakt: Pestovanie vo zvýšených záhonoch ako i kontajnerové pestovanie zeleninových druhov sa stáva stále väčším fenoménom súčasnej doby. Väčšie i menšie gastronomické zariadenia, školy, domácnosti ako aj rôzne firmy stále viac dbajú o zazelenanie terás úžitkovou zeleňou. Pestovanie rastlín nad pôdnym terénom má množstvo výhod ako aj nevýhod. Obmedzený priestor pre tvorbu koreňov, nadmerné prehrievanie kultivačnej nádoby a stým súvisiace rýchle presychanie koreňového balu pôsobí na rastlinu stresujúco. Práca overuje pôsobenie vybraného komerčne predávaného druhu prípravku na zmiernenie stresov (prevažne sucho) pri pestovaní zeleninových druhov v nádobách. Práca má experimentálny charakter.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia