Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Pleurotus ostreatus je na Slovensku bezkonkurenčne najpestovanejšou jedlou a liečivou hubou. Jej blahodarne pôsobiace účinky na ľudský organizmus sú nepopierateľné. Antioxidačná aktivita plodníc sa môže umelo zvyšovať úpravou jej kultivačného substrátu. Práca má experimentálny charakter. Substrát bude obohacovaný o vybrané aditíva (odpad pri výrobe čajov, jadierka hrozna a i.), ktoré sú vo výrobnej praxi považované za odpad. Následne budú sledované parametre látkového zloženia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia