Prehľad vypísaných tém - Katedra zeleninárstva (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcel Golian, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcel Golian, PhD.
Abstrakt: Pleurotus ostreatus je na Slovensku bezkonkurenčne najpestovanejšou jedlou a liečivou hubou. Jej blahodarne pôsobiace účinky na ľudský organizmus sú nepopierateľné. Antioxidačná aktivita plodníc sa môže umelo zvyšovať úpravou jej kultivačného substrátu. Práca má experimentálny charakter. Substrát bude obohacovaný o vybrané aditíva (odpad pri výrobe čajov, jadierka hrozna a i.), ktoré sú vo výrobnej praxi považované za odpad. Následne budú sledované parametre látkového zloženia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia