Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kmeňová variabilita druhu Pleurotus ostreatus
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcel Golian, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcel Golian, PhD.
Abstrakt: Pleurotus ostreatus je na Slovensku bezkonkurenčne najpestovanejšou jedlou a liečivou hubou. Jej blahodarne pôsobiace účinky na ľudský organizmus sú nepopierateľné. Kmeňová variabilita tohto druhu je obrovská. Práca ma experimentálny charakter a prináša komplexné porovnanie vybraných kmeňov tejto huby.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia