Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aplikácia metód hodnotenia drevín v sídelnej krajine.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Katarína Rovná, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Katarína Rovná, PhD.
Abstrakt: V rámci bakalárskej práce sa študent zameria na zhodnotenie stromov pomocou rôznych metód hodnotenia. Výsledkom práce bude porovnanie výsledku hodnotenia a jeho využiteľnosti v praxi na základe vybranej metódy.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-ABc záhradná a krajinná architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.