Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia metód hodnotenia drevín v sídelnej krajine.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Katarína Rovná, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Rovná, PhD.
Abstrakt: V rámci bakalárskej práce sa študent zameria na zhodnotenie stromov pomocou rôznych metód hodnotenia. Výsledkom práce bude porovnanie výsledku hodnotenia a jeho využiteľnosti v praxi na základe vybranej metódy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ABC záhradná a krajinná architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.