Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Nástroje kolektívneho investovania na Slovensku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Ústav:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: Bc. Andrea Janíčeková
Abstrakt:
Formy a spôsoby investovania na Slovensku, spôsoby zhromažďovania peňazí od investorov, typy a druhy fondov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EKP ekonomika podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.