Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Nástroje kolektívneho investovania na Slovensku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Ústav: Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Bc. Andrea Janíčeková
Abstrakt:
Formy a spôsoby investovania na Slovensku, spôsoby zhromažďovania peňazí od investorov, typy a druhy fondov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EKP ekonomika podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.