Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Stav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd vo vybranom okrese
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Abstrakt:
Práca zhodnotí stav malých ČOV v okrese, ich technológie , prevádzku a rozvoj podľa plánovaného rozvoja verejných kanalizácií.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBc krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.