Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd vo vybranom okrese
Stav tématu: schváleno (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Abstrakt: Práca zhodnotí stav malých ČOV v okrese, ich technológie , prevádzku a rozvoj podľa plánovaného rozvoja verejných kanalizácií.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-KBc krajinné inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.