Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Stav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd vo vybranom okrese
Stav témy:
schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Abstrakt: Práca zhodnotí stav malých ČOV v okrese, ich technológie , prevádzku a rozvoj podľa plánovaného rozvoja verejných kanalizácií.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.