Prehľad vypísaných tém - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Význam malých vodných nádrží vo vybranom okrese pre ochranu pred suchom a povodňami
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Abstrakt: Jedným zo základných problémov v súčasnosti je boj proti suchu a povodniam. Do nových plánov sa dostávajú ako jedno z riešení malé vodné nádrže. Ale málo sa venujú dokumenty vplyvu už vybudovaných nádrží na tento účel. Práca sa bude zaoberať riešením v rámci okresu alebo čiastkového povodia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.