Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analýza zmien stavu kvality vody a sedimentov malých vodných nádrží
Stav témy:
schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Abstrakt:
Malé vodné nádrže boli postavené v období rokov 1960 až 1990. Ich spôsob využívania a potreba vody sa časom menila. V súčasnej dobe po povodniach v rokoch 2000 až 2015 sa v Manipulačných poriadkoch menia aj návrhové prítoky. Práca sa bude zaoberať zhodnotením súčasného ekologického stavu nádrží vo vybranom čiastkovom povodí, kvalitou vody a sedimentov na základe analýzy stavu povodia nádrže.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.