Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti prebieha vypracovávanie opatrení pre Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí jednotlivých samosprávnych krajov na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Ich základom je riešenie hospodárenia s dažďovými vodami na územiach obcí alebo miest tak aby tieto opatrenia spĺňali ochranu počas nadmerných zrážok ale predovšetkým zabezpečili vodu pre obdobia sucha. Práca sa bude zaoberať hodnotením vhodných opatrení na riešenie dažďových vôd a ich použiteľnosti v podmienkach Slovenska na konkrétnom praktickom riešení.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.