Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry malej obce a povodniam
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Abstrakt: Základnú vodohospodársku štruktúru urbanizovaného územia tvorí zásobovanie pitnou vodou, stokové siete v obci, čistiareň odpadových vôd. Sú prevádzkované obcou alebo vodárenskou spoločnosťou. Cieľom práce je zhodnotiť stav infraštruktúry v obci na základe jej spôsobu prevádzkovania a potrieb pre obnovu a rozvoj. Práca sa bude zaoberať aj odvedením vôd z povrchového odtoku z územia obce.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-KII krajinné inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.