Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu Zeme
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: Ing. Veronika Zuzulová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt: Práca je zameraná na určenie sucha zo snímok z diaľkového prieskumu Zeme (z družice Terra) pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu (NDVI) pre vybrané územie v časovom rade 2012 – 2018. Po zistení stavu vegetácie, resp. dôsledkov sucha na vitalitu vegetácie, sa jeho vplyv na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) zistí koreláciou medzi hektárovými úrodami obilniny a NDVI. Pre zistenie údajov budú využívané programy ArcGIS a Statgraphics. Na základe výsledkov budú vybrané adaptačné opatrenia pre danú oblasť.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.