Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Fik, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Martin Fik, PhD.
Abstrakt:
doplní študent

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia