Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Produkcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom vegetačnom roku
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Ecology - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je stanoviť produkciu rýchlorastúcej energetickej byliny trsteníka obyčajného (Arundo donax) bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom roku po výsadbe. Zhodnotiť produkciu suchej hmoty nadzemných orgánov na konci vegetačného obdobia. Čiastkovým cieľom je zhodnotenie rastu (výška rastlín, počet stebiel v trse, hrúbka stebiel na báze, šírka odnožovacieho kruhu) a vybraných ekofyziologických charakteristík listov (počet a veľkosť prieduchov na adaxiálnom a abaxiálnom povrchu pokožky) na poľnohospodárskej pôde juhozápadného Slovenska na výskumnej báze v obci Kolíňany pri Nitre.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EMG Environmental Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.