Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Produkcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom vegetačnom roku
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je stanoviť produkciu rýchlorastúcej energetickej byliny trsteníka obyčajného (Arundo donax) bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom roku po výsadbe. Zhodnotiť produkciu suchej hmoty nadzemných orgánov na konci vegetačného obdobia. Čiastkovým cieľom je zhodnotenie rastu (výška rastlín, počet stebiel v trse, hrúbka stebiel na báze, šírka odnožovacieho kruhu) a vybraných ekofyziologických charakteristík listov (počet a veľkosť prieduchov na adaxiálnom a abaxiálnom povrchu pokožky) na poľnohospodárskej pôde juhozápadného Slovenska na výskumnej báze v obci Kolíňany pri Nitre.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EMZ environmentálny manažment-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.