Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Slažany
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Ecology - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť stav odpadového hospodárstva v obci Slažany v Nitrianskom samosprávnom kraji a zhodnotiť jeho efektívnosť. Parciálnym cieľom bakalárskej práce je na základe dotazníkovej metódy zistiť záujem obyvateľov o separovaný zber a mieru informovanosti občanov o problematike odpadového hospodárstva. Na základe výsledkov navrhnúť opatrenia zabezpečujúce zlepšenie súčasného stavu nakladania s komunálnom odpadom triedením.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.