Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Preventívny význam konzumácie drobného bobuľového ovocia
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom je poskytnúť a zosumarizovať dostupné informácie a výsledky štúdií, skúmajúcich účinky drobného bobuľového ovocia a ich preventívny význam na ľudské zdravie a zároveň poukázať na mechanizmus týchto účinkov. Hlbšie sa zamerať na tradičné druhy ovocia (drieň) jeho výskyt, rozšírenie a účinky na vnútorné prostredie organizmu živočíchov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia