Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Preventívny význam konzumácie drobného bobuľového ovocia
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Abstrakt: Cieľom je poskytnúť a zosumarizovať dostupné informácie a výsledky štúdií, skúmajúcich účinky drobného bobuľového ovocia a ich preventívny význam na ľudské zdravie a zároveň poukázať na mechanizmus týchto účinkov. Hlbšie sa zamerať na tradičné druhy ovocia (drieň) jeho výskyt, rozšírenie a účinky na vnútorné prostredie organizmu živočíchov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia