Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaní
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra ekológie (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Abstrakt: V práci budú rozpracované teoretické východiská problematiky prípravy ekologickej exkurzie. V druhej časti práce bude pripravený návrh ekologickej exkurzie pre miestne školy v konkrétnych lokalitách s cieľom viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a k ochrane prírody. Výstupom diplomovej práce bude realizácia samotných exkurzií. Zameranie exkurzií by malo byť orientované na polohu, históriu, predmet ochrany a jednotlivé náučné tabule situované na predmetných lokalitách. Prácu je možné realizovať v spolupráci so správami chránených krajinných oblastí resp. národných parkov alebo s mimovládnymi organizáciami a ochranárskymi organizáciami.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-EMZ environmentálny manažment-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.