Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaní
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Ecology - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Summary: V práci budú rozpracované teoretické východiská problematiky prípravy ekologickej exkurzie. V druhej časti práce bude pripravený návrh ekologickej exkurzie pre miestne školy v konkrétnych lokalitách s cieľom viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a k ochrane prírody. Výstupom diplomovej práce bude realizácia samotných exkurzií. Zameranie exkurzií by malo byť orientované na polohu, históriu, predmet ochrany a jednotlivé náučné tabule situované na predmetných lokalitách. Prácu je možné realizovať v spolupráci so správami chránených krajinných oblastí resp. národných parkov alebo s mimovládnymi organizáciami a ochranárskymi organizáciami.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EMG Environmental Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.