Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude analyzovať problematiku kompetencií obcí v oblasti odpadového hospodárstva, manažmentu odpadov prostredníctvom POH, informačných systémov OH a procesných postupov eliminácie nelegálnych skládok odpadov. V rámci realizačnej časti bude vykonaný socioekonomický prieskum (dotazníková metóda) zameraný na OH a ochranu prírody a krajiny, budú identifikované a monitorované nelegálne skládky odpadov vo vybraných katastrálnych územiach obcí ako aj navrhnuté konkrétne manažmentové opatrenia na elimináciu resp. preventívne opatrenia na predchádzanie výskytu nelegálnych skládok odpadu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.