Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
State of topic:
approved (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Summary: Prehodnotením doterajších foriem využívania vidieckeho dvora v spojitosti na bývanie a úžitkovú časť záhrady preukázať vhodnosť zmien na zvýšenie kvality ich využívania. Zapojenie súčasných štandardov riešenia predmetných vzťahov s preukázaním vhodnosti vo vidieckom prostredí.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARI Garden and Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.