Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Summary: Poľnohospodárstvo sa líši od iných odvetví hospodárstva určitými špecifikami, ktoré ovplyvňujú jeho samotnú rizikovosť. Študent v predloženej práci by mal charakterizovať faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov, ako aj kvantifikovať ich vplyv v súbore poľnohospodárskych podnikov.

There are no limitations of the topic