Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Summary: Poľnohospodárstvo sa líši od iných odvetví hospodárstva určitými špecifikami, ktoré ovplyvňujú jeho samotnú rizikovosť. Študent v predloženej práci by mal charakterizovať faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov, ako aj kvantifikovať ich vplyv v súbore poľnohospodárskych podnikov.

There are no limitations of the topic