Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Financovania poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Summary:
Cieľom práce je charakterizovať v súčasnosti využívané formy financovania poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov, či už dlhodobých, alebo krátkodobých.

There are no limitations of the topic