Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Financovania poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je charakterizovať v súčasnosti využívané formy financovania poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov, či už dlhodobých, alebo krátkodobých.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení