Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:2018/2019
Proposed by:
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Summary:
Spoznať a pochopiť systém fungovania účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku.

There are no limitations of the topic