Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Summary: Spoznať a pochopiť systém fungovania účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku.

There are no limitations of the topic