Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Na základe účtovných dokladov v konkrétnom podnikateľskom subjekte zhodnotiť stav krátkodobého majetku a na základe zákona o účtovníctve inventarizovať tento majetok a stanoviť optimálnu obrátkovosť zásob.

There are no limitations of the topic