Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Summary: Na základe účtovných dokladov v konkrétnom podnikateľskom subjekte zhodnotiť stav krátkodobého majetku a na základe zákona o účtovníctve inventarizovať tento majetok a stanoviť optimálnu obrátkovosť zásob.

There are no limitations of the topic