Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Využívanie zmenky ako bankového nástroja v poľnohospodárskej praxi
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Používanie zmeniek je najlacnejší spôsob financovania potrieb poľnohospodárov. Zmenka totiž v spojení s eskontom, teda predajom banke, plní funkciu finančného prostredníka medzi veriteľom (prvovýrobcom) dodávajúcim tovar a dľžnikom (odberateľom), ktorý zatiaľ nemá peňažné prostriedky na zaplatenie.

There are no limitations of the topic