Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nástroje menovej politiky Európskej centrálnej banky
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Summary: Cieľom práce je charakterizovať hlavné nástroje využívané v ECB a prezentovať názory odborníkov na ich prenos prostredníctvom transmisného mechanizmu do reálnej ekonomiky v súčasnom období.

There are no limitations of the topic