Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Nástroje menovej politiky Európskej centrálnej banky
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je charakterizovať hlavné nástroje využívané v ECB a prezentovať názory odborníkov na ich prenos prostredníctvom transmisného mechanizmu do reálnej ekonomiky v súčasnom období.

There are no limitations of the topic