Přehled vypsaných témat - Katedra účtovníctva (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra účtovníctva (FEM)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR.
Zrušeno: ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-UCT účtovníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.