Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra účtovníctva - FEM
Max. počet študentov:1
Navrhol: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Abstrakt:
Práca je zameraná na zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-UCT účtovníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.