Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Development, purpose and main uses of cryptocurrencies.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Ústav:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
This thesis focuses on cryptocurrencies. At the beginning it explains what cryptocurrency is and how is it different from fiat money, main areas of significance of cryptocurrency for the economy and a brief definition of the technology of block chain. Thesis is analysing cryptocurrencies bitcoin, Ethereum and litecoin. These are described in terms of their origin, emission, circulation, price development and process of mining. The thesis evaluates the risk of cryptocurrencies based on individual price data.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.