Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Development, purpose and main uses of cryptocurrencies.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Ústav: Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Bc. Denisa Drábová
Abstrakt:
This thesis focuses on cryptocurrencies. At the beginning it explains what cryptocurrency is and how is it different from fiat money, main areas of significance of cryptocurrency for the economy and a brief definition of the technology of block chain. Thesis is analysing cryptocurrencies bitcoin, Ethereum and litecoin. These are described in terms of their origin, emission, circulation, price development and process of mining. The thesis evaluates the risk of cryptocurrencies based on individual price data.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.