Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov v podmienkach SR vo väzbe stratégiu Európy 2020
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marián Kováčik, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Kováčik, PhD.
Abstrakt: Obnoviteľná energia sa môže vyrábať zo širokého spektra zdrojov vrátane veternej, solárnej, vodnej, prílivovej, geotermálnej a biomasy. Využívaním viac obnoviteľných zdrojov na uspokojenie svojich energetických potrieb EÚ znižuje svoju závislosť od dovážaných fosílnych palív a zvyšuje udržateľnosť svojej výroby energie. Aj odvetvie obnoviteľnej energie podporuje európsku technologickú inováciu a zamestnanosť. Európska únia si v strategickom dokumente Európa 2020 definovala ako ciele zvýšiť podiel získavanej energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej účinnosti. Diplomová práca sa bude zameriavať na zhodnotenie stavu energie získanej z obnoviteľných zdrojov na Slovensku s ohľadom na ciele Stratégia 2020.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.